Wednesday, May 27, 2009

yang paling Besar
tidak boleh terlihat
masakan!

selagi ada cahaya
jika tidak nampak
kamu...
telah buta