Friday, December 14, 2007

untuk sahabat, andai aku lebih berani!


aku tidak mampu
membela dia
meletak diri di medan hak
kapitalis yang menuntun
menjadikan
tidak terdaya

aku pejuang
dalam asing
menegak adil
tapi dunia
mengkhianati
dari pelbagai arah

aku bermimpi
dunia aman
keadilan disangga
manusia berbicara
dengan bahasa Tuhan!

No comments: